Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Unitop Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNITOP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61. Kontakt z Unitop Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail unitop@unitop.com.pl lub pisemnie na adres Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61.

Unitop Sp. z o.o. jest także administratorem danych osób odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA:

UNITOP Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

świadczenie usługi drogą elektroniczną

art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń

rozwiązywanie problemów technicznych związanych w wykonywaną usługą

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń

obsługa reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu rozpatrzenia reklamacji a także przez okres przedawnienia roszczeń

obsługa zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu rozpatrzenia zgłoszenia a także przez okres przedawnienia roszczeń

kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń

prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także przez okres przedawnienia roszczeń

kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą przez e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroni

Do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także przez okres przedawnienia roszczeń

świadczenia dostępnych usług poprzez możliwość dokonania zakupu produktów Administratora, otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażania opinii na temat Produktów lub usług oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne a także przez okres przedawnienia roszczeń

zapewnienie obsługi usług płatniczych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami księgowymi i podatkowymi

Do czasu wykonania obsługi usług płatniczych a także przez okres przedawnienia roszczeń

W zakresie w jakim administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych na potrzeby rozliczeń podatkowych – dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych UNITOP Sp. z o.o. oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń

obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika/klienta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu rozpatrzenia prośby a także przez okres przedawnienia roszczeń

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń

prowadzenia analiz statystycznych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń

przetwarzanie danych w mediach społecznościowych wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania i promowania aktywności administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora .

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane przez czas istnienia profilu Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec przetwarzania danych czy żądania usunięcia danych

COOKIES

Ta strona używa plików cookies – krótkich fragmentów tekstu, które są umieszczane na Twoim urządzeniu w celu poprawy jakości użytkowania. Pliki cookies są używane do zapamiętania preferencji użytkownika, zapisywania takich danych jak lista produktów oraz dostarczania anonimowych danych śledzących do firm zewnętrznych takich jak Google Analytics.

Pliki cookies to małe pliki danych, które portal internetowy pozostawia na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania witryny. W ramach przetwarzania Administrator korzysta jedynie z sesyjnych plików cookies koniecznych aby witryna działała i które nie mogą być wyłączone. Pliki cookies będą przechowywane czasu do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przez nas przetwarzane w celu:

  1. niezbędności do wykonania usługi żądanej przez użytkownika takich jak: wyświetlenie strony, dodawanie produktów do koszyka (postawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  2. ulepszania i usprawniania naszej strony poprzez analizę zachowania użytkowników na naszej stronie, co stanowi uzasadniony interes administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możesz nie zgodzić się na przetwarzanie danych w ramach plikach cookies w celach analitycznych. Możesz zablokować lub usunąć w swojej przeglądarce internetowej pliki cookies. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, pod adresem: www.aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookies ze swojego komputera i ustawić większość przeglądarek tak, aby nie akceptowały plików cookies. Jednak wówczas korzystanie ze tej strony lub z jej niektórych funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe.

ODBIORCY DANYCH:

  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosownie do celów przetwarzania: banki, kurierzy, podmioty procesujące transakcje dokonywane przy użyciu karty płatniczej, podmioty świadczące obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

KONTAKT Z IOD:

  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – p. Małgorzata Matusiak, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odounitop@unitop.com.pl

POUCZENIE O PRAWACH:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

PRAWO DO SKARGI:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy: